Newyddion S4C

Tân yng Nghaerdydd

Tân wedi achosi ‘difrod sylweddol’ i floc o fflatiau yng Nghaerdydd

NS4C 16/07/2022

Mae tân wedi achosi “difrod sylweddol’ i floc o fflatiau yn ardal Tredelerch y brifddinas.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fod chwe injan wedi bod yn ymladd y tân ar Heol Greenway a ddechreuodd am tua 23:00 nos Wener.

Bu’n rhaid i drigolion gael eu symud o’u cartrefi oherwydd y tân effeithiodd ar wyth fflat yn yr adeilad.

Cafodd trigolion y stryd eu cynghori i gau eu ffenestri oherwydd y mwg.

Nid yw achos y tân wedi ei gadarnhau eto ac fe gafodd ei ddiffodd am tua 03:10.

Yng ngogledd Cymru cafodd pedwar o bobl eu hachub o dân mewn tŷ yn y Rhyl.

Dywedodd Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru fod dau blentyn a dau oedolyn wedi eu cludo o’r tŷ ar ffordd yr Afon ychydig cyn 22:00 nos Wener.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.