Newyddion S4C

Pentref Ieuenctid 'dipyn yn wahanol' yn y Sioe Frenhinol eleni

Pentref Ieuenctid 'dipyn yn wahanol' yn y Sioe Frenhinol eleni

Fe fydd y Pentref Ieuenctid "dipyn yn wahanol" yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd eleni yn ôl un o'r trefnwyr. 

Mae'r gweithgareddau yn y Pentref ar gyfer ffermwyr ifanc yn cael eu cynnal am y tro cyntaf ers tair blynedd yn sgil y pandemig. 

Dechreuodd y dathlu nos Sul ac fe fydd gigiau yn cael eu cynnal yno tan nos Fercher. 

Mae'r ŵyl eleni yn croesawu nifer o'r artistiaid mwyaf poblogaidd yng Nghymru, gan gynnwys Katie Owen, Candelas a'r Welsh Whisperer.

Mudiad Clwb Ffermwyr Ifanc sydd yn trefnu'r ŵyl, ac maen nhw'n dweud y bydd y maes ychydig yn wahanol i'r arfer. 

"Mae'r pentre’ tipyn yn wahanol eleni o gymharu i nifer o flynyddoedd sydd wedi bod," meddai Caryl Haf, Cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru. 

"Ni wedi dod 'nôl a'r pentre’ i fel oedd e bron a bod ar y dechrau.

"Ni wedi lleihau maint y Pentref Ieuenctid am eleni, er mwyn bod ni'n galluogi bod 'na le digonol i'n haelodau ni." 

Ychwanegodd Caryl Haf y bydd rhai adrannau o'r ŵyl ar agor i aelodau'r mudiad yn unig, gan gynnwys y maes garafanau. 

Dywedodd y bydd y pentref yn croesawu pawb i'r perfformiadau gyda'r nos ac yn falch o roi'r cyfle i bobl ifanc gymdeithasu. 

"Mae'n holl holl bwysig bod ni'n gallu cael rhywle lle mae'n aelodau yn gallu dod at ei gilydd i fwynhau ac i ddathlu," meddai.

"Dyw'n aelodau ni ddim wedi gallu cwrdd wyneb yn wyneb er mwyn dathlu yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.

"Mae'r Pentref Ieuenctid yn rhywle i nhw dod 'nôl, cwrdd â hen ffrindiau, ac wrth gwrs i gael diod fach a mwynhau unwaith eto." 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.