Newyddion S4C

padlfyrddio

Enwi dynes 24 oed fu farw mewn damwain padlfyrddio yng Nghonwy

NS4C 15/07/2022

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi enwi'r ddynes fu farw mewn damwain padlfyrddio ger Morfa Conwy nos Iau.

Roedd Emma Louise Powell yn 24 oed ac yn dod o ardal Llandudno.

Mewn teyrnged iddi, dywedodd ei theulu ei bod yn "ferch ifanc hyfryd, yn anturus gydag ysbryd rhydd.

"Fe fydd hi'n parhau yn ein calonnau am weddill ein bywydau."

Cafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad am 22:14 yn dilyn adroddiadau fod tri padlfyrddiwr mewn trafferthion yn y dŵr.

Cafodd dau unigolyn eu cludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor yn dilyn y digwyddiad. 

Bu farw Emma Powell yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

Mae'r crwner wedi ei hysbysu ac mae swyddogion arbenigol yn cynorthwyo teuluoedd y rhai sydd wedi eu heffeithio.

Cafodd Gwylwyr y Glannau o Fangor a Llandudno eu galw i'r digwyddiad, ynghyd â bad achub yr RNLI ei o Gonwy, a hofrennydd achub o Gaernarfon.

Dywedodd llefarydd o Wasanaeth Ambiwlans Cymru fod pedwar ambiwlans a dau gerbyd argyfwng wedi cynorthwyo yn ystod y digwyddiad.

Llun teulu

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.