Newyddion S4C

Tywydd poeth / Met Office.png

Cyhoeddi'r rhybudd coch cyntaf erioed am am dywydd poeth eithafol

Sky News 15/07/2022

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi'r rhybudd coch cyntaf erioed am dywydd eithafol o boeth i rannau o Loegr ar gyfer dydd Llun a dydd Mawrth, gan olygu bod yna berygl i fywyd. 

Gall y tymheredd yn y DU gyrraedd 40C am y tro cyntaf erioed wythnos nesaf. 

Mae'r Swyddfa Dywydd rybuddio am "gyfnod eithriadol o dywydd poeth gan arwain at effeithiau sylweddol ar bobl a seilwaith."

Mae "effeithiau iechyd andwyol ar draws y boblogaeth" i'w disgwyl, "sydd ddim wedi eu cyfyngu i'r rhai mwyaf bregus i dywydd poeth eithafol."

Y tymheredd uchaf yn y DU oedd 38.7C yng Nghaergrawnt yn 2019. 

Roedd y Swyddfa Dywydd eisoes wedi cyhoeddi rhybudd oren am wres eithafol ar gyfer dydd Sul a dydd Llun yng Nghymru, ond mae’r cyfnod bellach wedi'i ymestyn i ddydd Mawrth.

Darllenwch fwy yma

Llun: Y Swyddfa Dywydd

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.