Newyddion S4C

S4C

Nifer marwolaethau Covid-19 Prydain wedi cyrraedd dros 200,000

The Guardian 13/07/2022

Mae dros 200,000 o farwolaethau Covid-19 wedi cael eu cofnodi ym Mhrydain ers dechrau'r pandemig, yn ôl ffigyrau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol.

Mae gan Brydain un o'r cyfraddau marwolaeth uchaf yn Ewrop, gyda chyfradd marwolaeth o 2,652 person i bob miliwn.

Mae 294 marwolaeth yn gysylltiedig gyda Covid-19 wedi bod dros yr wythnos ddiwethaf.

Daw hyn yn dilyn cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o unigolion sydd wedi eu heintio. 

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.