Newyddion S4C

S4C

Jamie Roberts yn ymddeol o rygbi proffesiynol

NS4C 12/07/2022

Mae canolwr Cymru Jamie Roberts wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol yn 35 oed.

Yn ystod gyrfa ddisglair, enillodd Roberts 94 o gapiau dros Gymru a chwaraeodd dri phrawf i Lewod Prydain ac Iwerddon gan orffen ei yrfa gyda Waratahs yn Awstralia.

Mewn datganiad ar Twitter yn cyhoeddi ei ymddeoliad, dywedodd bod yr amser yn teimlo’n iawn i adael. 

“Wrth i mi gyrraedd diwedd fy ngyrfa chwarae broffesiynol, rydw i’n teimlo’n ddiolchgar am yr hyn y mae’r gamp wedi ei ddarparu i mi.

“Ar ôl rhoi popeth yn y corff a’r meddwl, mae rygbi wedi rhoi mwy i mi nag y gallwn i erioed fod wedi breuddwydio amdano. Mae ein camp ryfeddol wedi effeithio ar fy mywyd y tu hwnt i linellau gwyn y cae chwarae; Mae'n debyg bod ei werthoedd wedi diffinio fy agwedd at fywyd ac yn sicr wedi siapio pwy ydw i heddiw.”

Aeth ymlaen i ddiolch i sawl person dylanwadol a fu'n gymorth yn ei yrfa, yn cynnwys ei rieni a’i athrawon ysgol. 

'Breuddwyd plentyndod'

Gwnaeth Roberts ei ymddangosiad rhyngwladol cyntaf yn 2008.

Roedd yn rhan o ddwy Gamp Lawn a thri thîm buddugol y Chwe Gwlad a thîm Cwpan y Byd 2011 a orffennodd yn bedwerydd cyn ei gêm ryngwladol olaf yn 2017.

"Roedd cynrychioli fy ngwlad bob amser yn freuddwyd plentyndod, rwy'n ffodus iddo ddod yn realiti," meddai Roberts.

"Roedd yn golygu'r byd i mi ac fe fydd am byth. Fydda' i byth yn anghofio'r balchder aruthrol o fod yn gapten ar fy ngwlad.” 
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.