Newyddion S4C

Traeth.jpeg

Rhybudd oren estynedig am dywydd eithafol o boeth i rannau o Gymru

NS4C 13/07/2022

Mae rhybudd oren am dymheredd eithafol o uchel ar gyfer rhan helaeth o Gymru ddechrau wythnos nesaf wedi cael ei ymestyn.

Fe fydd y rhybudd gan y Swyddfa Dywydd yn dod i rym rhwng 00:00 ddydd Sul a 23:59 ddydd Mawrth.

Fe allai'r tywydd poeth arwain at salwch difrifol ac fe all bwydau gael eu peryglu.

Mae'n debygol y bydd angen newidiadau sylweddol mewn arferion gwaith ac arferion dyddiol i nifer o ganlyniad i'r tymheredd uchel.

Dywed y Swyddfa Dywydd ei bod yn debygol y bydd llawer mwy o bobl yn ymweld ag ardaloedd arfordirol, llynnoedd ac afonydd "gan arwain at risg uwch o ddigwyddiadau diogelwch dŵr.

"Mae oedi ar ffyrdd a chau ffyrdd yn bosibl, ynghyd ag oedi a chanslo teithiau trên ac awyr, gyda’r potensial ar gyfer problemau lles sylweddol i’r rhai sy’n profi hyd yn oed oedi cymedrol."

Mae'r rhybudd yn effeithio ar 15 o siroedd Cymru:

 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Powys
 • Merthyr Tudful
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Ddinbych
 • Sir Fynwy
 • Sir y Fflint
 • Torfaen
 • Wrecsam

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.