Newyddion S4C

Gŵyl ffilm LHDT+ newydd i ganolbwyntio ar brofiadau menywod

Gŵyl ffilm LHDT+ newydd i ganolbwyntio ar brofiadau menywod

NS4C 09/07/2022

Bydd gŵyl ffilm LHDT+ newydd yng Nghaerdydd yn ceisio tynnu mwy o sylw i brofiadau menywod o fewn y gymuned. 

Bydd yr Ŵyl Ryngwladol Ffilm a Chelfyddydau Lesbiaidd, neu LezDiff, yn cael ei chynnal mewn amryw o leoliadau yng Nghaerdydd dros y penwythnos.  

Bydd yr ŵyl yn cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys sesiynau ffilm, theatr, trafod a hanes yn gysylltiedig â phrofiadau LHDT+ benywaidd. 

Yn ôl un o drefnwyr yr ŵyl, Nia Medi, dydy profiadau menywod LHDT+ ddim yn cael eu darlledu ddigon yn y diwydiant ffilm. 

Yn wahanol i wyliau ffilm LHDT+ eraill, mae LezDiff yn ffocysu ar gynnwys sydd yn gysylltiedig ag aelodau benywaidd gan gynnwys pobl lesbaidd, deurywiol, traws a hoyw. 

"Mae 'na ddiffyg ffilmiau sydd yn dangos menywod LHDT+ o ran y prif gymeriadau," meddai Nia. 

Image
Nia Medi
Mae Nia yn credu bod ffilmiau lesbaidd yn y sinemau yn rhy drist

"Y rhai sydd yn cyrraedd y sinemai, yn aml iawn mae nhw wedi cael eu cyfarwyddo gyda dynion yn hytrach na menywod ac yn sicr menywod LHDT+."

'Profiadau positif'

Dywedodd Nia fod nifer o ffilmiau lesbaidd modern yn gorbwysleisio straeon trist a "does dim byd hapus yn dod ohonyn nhw." 

Gyda LezDiff, mae Nia a gweddill y tîm yn gobeithio dathlu hunaniaeth menywod o fewn y gymuned LHDT+.

"Dwi meddwl bod y ffocws yn mynd i fod yn yr ŵyl hon ar y profiadau positif," meddai. 

"A hefyd adlewyrchu ein bywydau pob dydd ni. Ma' na swyddi da ni, ma' plant da ni, ma' teuluoedd da ni.

"Ni jyst eisiau rhywbeth sydd yn dangos hynny i gynulleidfa newydd." 

Image
Queer Emporium
Mae LezDiff yn cael ei chynnal mewn amryw o leoliadau gan gynnwys y Queer Emporium

Mae LezDiff yn bwriadu darlledu ffilmiau sy'n arddangos amrywiaeth o brofiadau o fewn y gymuned LHDT+ benywaidd. 

Ond un broblem mae Nia wedi ei weld yw diffyg cynnyrch Cymraeg sy'n adlewyrchu profiadau menywod Cymru. 

"Mi fasen fe'n hyfryd i weld mwy o ffilmiau o ran y profiad Cymreig LHDT+." 

"O ran y'n sefyllfa bersonol fi, oedd na adeg pryd oedd dwy hunaniaeth gen i, yr hunaniaeth hoyw a'r hunaniaeth Cymraeg a doedd gen i'm syniad sut oedd plethu'r ddau beth na.

"Ma na sicr sgôp i archwilio rhywbeth fel na a fyswn i'n licio gweld mwy o hynny'n digwydd." 

Gyda'r ŵyl ond yn ei blwyddyn gyntaf, mae Nia yn gobeithio ei datblygu yn y dyfodol i fod yn rhan allweddol o'r gymuned LHDT+ yng Nghymru. 

Cafodd yr erthygl hon ei chyhoeddi gyntaf ym mis Mehefin.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.