Newyddion S4C

Louis Rees-Zammit

Syr Gareth Edwards yn cyhuddo De Affrica o ddangos 'amharch' at Gymru

Wales Online 07/07/2022

Mae Syr Gareth Edwards wedi cyhuddo pencampwyr rygbi'r byd, De Affrica, o amharchu Cymru yn sgil newidiadau sylweddol i'w tîm ar gyfer yr ail brawf ddydd Sadwrn.

Mae prif hyfforddwr y Springboks, Jacques Nienaber, wedi gwneud 14 newid i'r tîm a enillodd yn y funud olaf yn erbyn Cymru yn y gêm brawf gyntaf wythnos diwethaf.

Dywedodd Nienaber bod angen "cael y balans rhwng rhoi cyfle i'n chwaraewr ifanc ni ddangos beth maent yn gallu ei wneud ar lefel rhyngwladol, ac ennill."

Mae Syr Gareth Edwards wedi ei siomi gyda'r penderfyniad ac ymae'n teimlo bod y gêm ddydd Sadwrn wedi colli ychydig o'i gwerth:

"Y siom mwyaf i fi oedd dysgu bod De Affrica yn mynd i newid eu tîm cyfan fwy neu lai.

“Mae'n debyg mai'r unig ffordd y gallan nhw gyfiawnhau hynny yw os ydyn nhw'n ennill. Dwi'n meddwl ei fod o'n dangos ychydig o amharch.

"Mae'n gyfle gwych i'w curo nhw a dweud 'diolch yn fawr iawn am ddewis y tîm yna'."

Darllenwch ragor yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.