Newyddion S4C

Eisteddfod Llangollen

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn dychwelyd

NS4C 07/07/2022

Bydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn dychwelyd ddydd Iau.

Cafodd yr Eisteddfod ei gohirio am ddwy flynedd yn sgil y pandemig. 

Er bod yr Eisteddfod wedi cael ei chynnal yn rhithiol y llynedd, yn ôl Cadeirydd yr Eisteddfod, Dr Rhys Davies, mae gweld yr ŵyl yn dychwelyd wyneb yn wyneb unwaith yn rhagor yn galonogol iawn.

"Oedd yr Eisteddfod digidol yn iawn, ond mae Eisteddfod yn fyw yn llawer well wrth gwrs."

Eleni bydd yr ŵyl yn dathlu ei phen-blwydd yn 75 oed, a bydd cystadleuwyr yn teithio o bob cwr o'r byd i Langollen i fod yn rhan o'r dathliadau. 

Mae Eisteddfod Llangollen yn adnabyddus am fod yn ŵyl ryngwladol. Dywedodd Dr Davies bod yna "lai yn dod o dramor eleni" ond bod llawer yn parhau i gystadlu, yn Llangollen yn ogystal ag ar y wê.

"Mae 'na lawer o bobl yn dod o'r Deyrnas Unedig a gobeithio fydd teithio yn iawn. Does dim streiciau ar y rheilffordd ar hyn o bryd."

Bydd yr Eisteddfod yn dechrau ddydd Iau ac yn parhau tan ddydd Sul, ac er ei bod hi'n fyrrach eleni, bydd cystadlaethau traddodiadol yr ŵyl, o Gôr y Byd i Lais Rhynglwadol y Dyfodol Pendine, yn parhau yn ganolog i'r cystadlu. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.