Newyddion S4C

S4C

Hanan Issa yw Bardd Cenedlaethol Cymru

NS4C 06/07/2022

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi mai Hanan Issa fydd Bardd Cenedlaethol Cymru ar gyfer 2022-25.  

Bydd Ms Issa yn olynu Ifor ap Glyn ac hi fydd y pumed bardd cenedlaethol ers i'r rôl gael ei sefydlu yn 2005.

Yn ogystal â barddoniaeth mae Miss Issa yn artist ac yn gwneud ffilmiau.

'Dal diddordeb ac ysbrydoliaeth'

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad, dywedodd Ms Issa: “Mae barddoniaeth yn bodoli yn esgyrn y wlad. Rwyf am i bobl adnabod Cymru fel gwlad sy’n llawn creadigrwydd: gwlad beirdd a chantorion sydd â chymaint i’w gynnig i’r celfyddydau.

“Hoffwn barhau â gwaith gwych fy rhagflaenwyr yn hyrwyddo Cymru, Cymreictod, a’r Gymraeg y tu allan i ffiniau’r wlad. Yn fwy na dim, rwyf am ddal diddordeb ac ysbrydoliaeth pobl fel eu bod yn gweld eu hunain mewn barddoniaeth o Gymru gan annog ymdeimlad llawer mwy agored o beth yw Cymreictod.” 

Fel Bardd Cenedlaethol Cymru, bydd yn cynrychioli diwylliannau ac ieithoedd amrywiol Cymru ac yn gweithio fel llysgennad dros bobl Cymru.

Bydd Ms Issa hefyd yn mynd i’r afael â materion pwysig drwy farddoniaeth, yn dod â barddoniaeth i gynulleidfaoedd newydd, ac yn annog eraill i ddefnyddio eu llais creadigol i ysbrydoli newid cadarnhaol.  

'Llais traws-gymunedol'

Cafodd Hanan ei dewis yn Fardd Cenedlaethol Cymru yn dilyn galwad gyhoeddus am enwebiadau a phroses ddethol helaeth. 

Ar ran y panel dethol, dywedodd Ashok Ahir: “Roedd yn rhaid i’r panel ddewis rhwng ystod amrywiol o arddulliau a lleisiau barddonol ac roedd yn wych gweld y lefel uchel o dalent sy’n gweithio yng Nghymru heddiw. Mae hwn yn apwyntiad hynod gyffrous. Mae Hanan yn llais traws-gymunedol sy’n siarad gyda phob rhan o’r wlad. Bydd hi’n llysgennad gwych i genedl amrywiol ei diwylliant ac eangfrydig.”  

Dywedodd y panelydd Casia Wiliam, cyn Bardd Plant Cymru: “Dyma fardd sy’n ysgrifennu’n eang, ei dweud fel rhuban sy’n plethu ieithoedd a diwylliannau, yn ehangu’r meddwl ac yn hogi’r llygaid. Os nad ydach chi’n gyfarwydd â’i gwaith eisoes ewch i chwilio amdano y munud yma. Dwi methu aros i weld beth fydd Hanan yn gyflawni yn y swydd.”  

Fe fydd Ms Issa yn dechrau fel Bardd Cenedlaethol cymru yr haf hwn am gyfnod o dair blynedd. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.