Newyddion S4C

x

Rhwydwaith smyglo wedi 'danfon miloedd o bobl' ar draws y Sianel yn anghyfreithlon

The Guardian 06/07/2022

Mae heddluoedd mewn pum gwlad yn Ewrop wedi darganfod rhwydwaith droseddol sydd yn gyfrifol am ddanfon miloedd o bobl ar draws y Sianel yn anghyfreithlon. 

Bu heddlu yn y DU, Ffrainc, Yr Almaen, Gwlad Belg a'r Iseldiroedd yn cydweithio ar yr ymchwiliad am gyfnod o 18 mis. 

Yn ôl swyddogion, fe wnaeth y rhwydwaith smyglo dros 10,000 o bobl ar draws y sianel mewn cychod bach, gan wneud elw o filoedd o bunnoedd am bob taith. 

Mae dwsinau o bobl bellach wedi'u harestio yn sgil yr ymchwiliad, gan gynnwys chwe dyn ac un fenyw o Lundain. 

Dywedodd yr heddlu fod yr ymchwiliad yr un mwyaf erioed o'i fath.

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.