Newyddion S4C

Craig Mulligan

Enwi bachgen 14 oed fel trydydd llofrudd Logan Mwangi

NS4C 30/06/2022

Mae dau oedolyn a bachgen yn ei arddegau wedi eu dedfrydu i garchar am oes am lofruddio Logan Mwangi yn Sarn, Pen-y-bont ar Ogwr y llynedd.

Cafodd ei fam Angharad Williamson ddedfryd oes gydag isafswm o 28 mlynedd cyn y bydd yn cael gwneud cais am barôl.

Cafodd ei lys-dad, John Cole, ddedfryd o oes o garchar gydag isafswm o 29 mlynedd cyn y bydd yn cael gwneud cais am barôl.

Cafodd Craig Mulligan, 14 oed, ddedfryd o 15 mlynedd mewn canolfan i droseddwyr ifanc.

Roedd yn 13 oed pan lofruddiodd Logan cyn cymryd rhan mewn ymgais i guddio’r gwir ac osgoi cyfiawnder.

Mae'r bachgen yn ei arddegau bellach wedi ei enwi ar ôl i'r wasg wneud cais i'r barnwr i godi gorchymyn cyfreithiol sydd mewn lle i gadw enwau plant mewn achosion troseddol yn anhysbys.

Image
John Cole a Angharad Williamson
Mae John Cole ac Angharad Williamson wedi eu dedfrydu i 29 mlynedd ac 28 mlynedd dan glo.

'Cyfiawnder er mwyn Logan'

Y Ditectif Arolygydd Lianne Rees oedd Uwch Swyddog Ymchwilio'r achos.

Dywedodd wedi'r dedfrydu: "Mae dedfrydau heddiw yn adlewyrchiad o'r troseddau ofnadwy ym mis Gorffennaf y llynedd.

"Mae'n annealladwy fod bywyd Logan wedi dod i ben mor gynnar dan amgylchiadau mor drasig wrth law'r bobl hynny a ddylai fod wedi ei warchod.

"Nid oes modd mesur yr effaith mae marwolaeth Logan wedi ei gael, ac yn parhau i'w gael, ar bawb oedd yn ei garu ac yn ei adnabod o fewn y gymuned leol. 

"Gan wybod fod cyfiawnder er mwyn Logan, gobeithiaf y medran nhw ddechrau nawr i ail-adeiladu eu bywydau a dathlu'r hapusrwydd rhoddodd ef iddyn nhw yn ystod yr amser bregus y cawsant gydag e."

Mewn datganiad, dywedodd Ysgol Gynradd Tondu fod Logan yn fachgen “poblogaidd, egnïol a chyfeillgar.”

“Roedd Logan wrth ei fodd yn chwarae gyda’i ffrindiau, yn enwedig chwarae cuddio neu ddychmygu bod yn archarwyr. Ei hoff gymeriad oedd Spiderman, a byddai’n dangos cryn hoffter a dychymyg byw yn ei gemau.

“Yn bennaf, rydym yn cofio Logan fel plentyn llon a siriol a oedd yn dangos gofal a chariad, ac a oedd yn bleser pur i’w addysgu. Fel cymuned yr ysgol, rydym yn parhau i’w golli, ac yn cynnig cymorth i’n gilydd wrth inni edrych i’r dyfodol.

“Mae ein meddyliau yn parhau i fod gyda Logan.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.