Newyddion S4C

Galw am gydnabod cyflwr Covid hir fel anabledd

Galw am gydnabod cyflwr Covid hir fel anabledd

NS4C 23/06/2022

Mae dynes o Sir Conwy wedi galw am gydnabod cyflwr Covid hir fel anabledd.

Fe gafodd Sarah Turner o Lansannan Covid ychydig dros flwyddyn yn ôl, ac er nad oedd y symptomau yn ddrwg i ddechrau, fe wnaethon nhw aros yn hytrach na diflannu.

“I fod yn onesd, doeddwn i ddim yn sal iawn, nes i wario pythefnos yn fy ngwely ac oedd fy nghorff i yn brifo ond ges i ddim byd ar y frest. Ond nes i jyst ddim gwella.”

Mae o gwmpas 1.8 miliwn o bobl yn byw gyda Covid hir yn y DU.

Fe wnaeth Sarah amau bod ganddi Covid hir, ond roedd hi’n gobeithio nad oedd hyn yn wir.

“O’n i wedi bwriadu mynd yn ôl i’n ngwaith ar ôl pythefnos ond wrth gwrs nath hynny ddim digwydd” meddai wrth Newyddion S4C.

Ar ôl tua chwech wythnos, fe benderfynodd ffonio meddyg teulu gan nad oedd hi'n gwella, ac fe gafodd hi gadarnhad gan y meddyg bod Covid hir arni.

Un o’r symptomau gwaethaf i Sarah ei brofi oedd blinder yn ogystal a ‘brain fog’:

“Doeddwn i methu codi o fy ngwely ac os o'n i, doeddwn i methu gwneud fawr ddim. O’n i’n gallu mynd at y bin tu allan a dod nôl wedyn gorfod eistedd.”

Torcalon wrth beidio dychwelyd i’r dosbarth

Mae Sarah wedi bod yn athrawes Cemeg ers 1986 ac wedi dysgu mewn sawl ysgol, ond yn sgil ei chyflwr, roedd hi’n gwybod na fyddai hi’n gallu dychwelyd i'r dosbarth.

“O’n i wrth fy modd yn y dosbarth a ma’n torri’n nghalon i bo’ fi methu neud o eto.

“Mi wnath yr ysgol benderfynu fy ymddiswyddo efo salwch hir dymor.”

Er bod hyn wedi cael effaith mawr ar Sarah, mae’r sefyllfa wedi ei gorfodi i feddwl yn bositif er bod hyn yn deimlad chwerwfelys.

“Hyd yn oed os dwi’n gorfod rhoi fyny fy ngyrfa, fyswn i wedi gorfod rhoi o fyny rhywbryd. Ma lot wedi ymddeol erbyn fy oed i ond d’on i ddim yn barod. Felly ‘sw’n i wedi licio ymddeol ar fy nhelerau fy hun.”

Mae Sarah hefyd yn teimlo nad oes digon o ddealltwriaeth am Covid hir a bod angen llawer mwy o ymchwil i’r cyflwr.

“Dwi wir yn meddwl bod angen i Covid hir gael ei adnabod fel anabledd. Mae ‘na gymaint o bobl efo fo a ddim yn gwella felly ma angen amser i’r ymchwil.”

Mewn datganiad, dywedodd Llywodraeth Cymru bod "y cynllun Bathodyn Glas yn cynnig consesiynau parcio ar gyfer pobl sy’n wynebu problemau symud sylweddol wrth geisio cael mynediad i weithgareddau cymunedol.”

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.