Newyddion S4C

Monkeypox

Brech y mwncïod: Cynnig brechlyn i fwy o bobl i reoli'r ymlediad

NS4C 21/06/2022

Mae Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA) wedi argymell bod rhai dynion hoyw a deurywiol sydd yn fwy tebygol o ddod i gysylltiad â brech y mwncïod yn cael cynnig y frechlyn er mwyn rheoli'r ymlediad diweddar.

Er bod unrhyw un yn gallu cael yr haint, mae data o'r ymlediad diweddar yn dangos lefelau uwch o ymlediad ymysg dynion hoyw a deurywiol.

Mae'r UKHSA yn argymell y frechlyn Imvanex sydd wedi profi i fod yn effeithiol yn erbyn Brech y Mwncïod.

Mae Gweinidog Iechyd Cymru, Eluned Morgan, wedi derbyn cyngor y Cydbwyllgor Imiwneiddio a Brechu (JCVI) a bydd y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn gweithredu ar y strategaeth cyn gynted â phosib.  

Dywedodd Pennaeth Imiwneiddio yr UKHSA, Dr Mary Ramsay, bod y "system tracio ac olrhain wedi bod yn hynod o effeithiol i leihau'r ymlediad, ond rydym ni'n parhau i weld cyfran sylweddol o achosion ymysg dynion hoyw, deurywiol neu dynion sy'n cael rhyw gyda dynion.

"Drwy gynnig brechlyn i fwy o bobl, rydym ni'n gobeithio torri'r trosglwyddiad a rheoli'r ymlediad."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.