Newyddion S4C

Stonehenge - Summer Solstice / Hirddydd Haf

Miloedd yn dathlu hirddydd haf yn Stonehenge

The Independent 21/06/2022

Mae miloedd o bobl wedi teithio i Stonehenge dros nos i gyfarch yr haul wrth iddo godi ar hirddydd haf.

Torrodd y wawr am 4:49 gydag awyr glir ond bore digon oeraidd i'r sawl oedd yno.

Dyma oedd y tro cyntaf i aelodau'r cyhoedd allu mynychu ers 2019, gyda'r digwyddiad yn cael ei ffrydio ar-lein yn ystod y ddwy flynedd diwethaf yn sgil y pandemig.

Dywedodd Heddlu Wiltshire fod 6,000 o bobl wedi ymweld â'r safle gyda dau o bobl wedi eu harestio.

Darllenwch fwy yma.

Llun: Treftadaeth Lloegr

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.