Newyddion S4C

Maes Awyr Awyren

EasyJet yn canslo rhagor o hediadau

The Independent 20/06/2022

Mae cwmni easyJet wedi cadarnhau bod yn rhaid iddyn nhw ganslo rhagor o hediadau dros gyfnod yr haf.

Bydd y cwmni hedfan yn gweithredu 90% o'i wasanaethau yn hytrach na 97% sef y gyfradd cyn Covid-19.

Mewn datganiad, dywedodd y cwmni bod "y galw am deithio wedi dychwelyd gyda nifer y teithwyr ym mis Ebrill a Mai saith gwaith yn uwch na'r un amser y llynedd.

"O ystyried y cynnydd eithriadol, mae'r diwydiant hedfan ledled Ewrop yn dyst i broblemau gweithredol gydag achosion tebyg i'r rhai a ddigwyddodd ar ôl Covid-19 ymhob sector."

Dywedodd yr Awdurdod Hedfan Sifil wrth gwmnïau hedfan y dylai teithwyr allu teithio ar yr un diwrnod os ydy eu taith nhw yn cael eu canslo.

Er hyn, mae easyJet wedi datgan nad oes yn rhaid gwneud hyn os oes modd cynnig opsiwn arall o fewn 24 awr. 

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.