Newyddion S4C

Uchel Lys Llundain

Ceiswyr lloches i gael eu hanfon i Rwanda ddydd Mawrth wedi penderfyniad y Llys Apêl

Sky News 13/06/2022

Mae'r Llys Apêl wedi dyfarnu y gall yr awyren gyntaf deithio i Rwanda ddydd Mawrth yn cludo ceiswyr loches.   

Mae ymgyrchwyr hawliau dynol yn dadlau bod polisi Llywodraeth y DU yn greulon. 

Ond mae swyddogion ar ran y llywodraeth yn mynnu y bydd y strategaeth yn atal pobl rhag croesi'r môr o Ffrainc i dde-ddwyrain Lloegr mewn cychod bychain, o dan amodau peryglus.  

Daw'r penderfyniad diweddaraf gan y Llys Apêl, ar ôl i'r Uchel Lys ddyfarnu yr wythnos ddiwethaf bod modd parhau â'r daith awyren i Rwanda. Dywedodd Y Llys Apel ddydd Llun na allai "ymyrryd" yn y penderfyniad gwreiddiol hwnnw. 

Rhagor yma  

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.