Newyddion S4C

Phil Bennet

Phil Bennett, un o gewri'r byd rygbi, wedi marw'n 73 oed

NS4C 12/06/2022

Mae Phil Bennett, un o gewri rygbi Cymru, wedi marw yn dilyn cyfnod o salwch.

Roedd yn 73 oed.

Fe gafodd yrfa euraid yn chwarae i Lanelli, Cymru a'r Llewod, a'i uchafbwyntiau yn amrywio o daith y Llewod yn 1974 yn Ne Affrica i gynrychioli Cymru 29 gwaith yn ogystal â chwarae 16 tymor ym Mharc y Strade.

Chwaraeodd 20 o weithiau i'r Barbariaid hefyd.

Roedd yn llywydd anrhydeddus rhanbarth y Scarlets.

Ym mis Tachwedd 2005, fe gafodd ei dderbyn i Oriel yr Anfarwolion Rygbi Rhyngwladol, ac yn 2007 fe gafodd ei gynnwys yn Oriel Anfarwolion Chwaraeon Cymru.

Cafodd ei eni ym mhentref Felinfoel ac roedd ei ardal enedigol yn bwysig iddo drwy gydol ei oes. 

Ym mis Ebrill eleni fe gafodd cerflun ohono ei ddadorchuddio yn y pentref.

Fe ddechreuodd ei yrfa ryngwladol yn 20 oed ym mis Mawrth 1969, gan ddod oddi ar y fainc yn erbyn Ffrainc - y chwaraewr rhyngwladol cyntaf o Gymru i gael ei eilyddio erioed.

Aeth ar daith gyda'r Llewod i De Affrica yn 1974, ac roedd ei gais ar ôl rhedeg 50 llath dros y cae yn un o uchafbwyntiau ei yrfa.

Daeth yn gapten ar Gymru'n 1976 yn dilyn anaf i Mervyn Davies, a blwyddyn yn ddiweddarach fe ddaeth yn gapten ar y Llewod ar eu taith i Seland Newydd. 

Fe wnaeth ymddeol o rygbi rhyngwladol yn 1978 gan sgorio dau gais yn erbyn Ffrainc ar Barc yr Arfau mewn buddugoliaeth o 16-7 i Gymru.

Llwyddodd y fuddugoliaeth honno i sicrhau'r drydedd Gamp Lawn i Gymru yn ystod y 70au, a'r ail mewn tri thymor.

Penod nodedig yn ei yrfa gyda Llanelli oedd ei ran ym muddugoliaeth y crysau cochion o 9–3 yn erbyn Seland Newydd ym mis Hydref 1972.

Roedd ei allu gyda'r bêl hirgron ar gaeau rygbi Cymru a thu hwnt yn golygu fod ei enw wedi hawlio ei le ymysg anfarwolion y gamp.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.