Newyddion S4C

S4C

Gwirfoddolwyr yn helpu nythfa o Fôr-wenoliaid Bach i ffynnu

Mae grŵp o wirfoddolwyr yn helpu nythfa o adar i ffynnu ar arfordir Sir Ddinbych.

Dyma’r nythfa fwyaf yng Nghymru o Fôr-wenoliaid Bach, sydd ar draeth Gronant ger Prestatyn.

Mae’r safle yn adnabyddus ledled y byd am ei fod yn cyfrannu at dros 10% o boblogaeth fagu’r Deyrnas Unedig.

Mae’r nythfa wedi cael cefnogaeth gan Grŵp Môr-wenoliaid Bach Gogledd Cymru.

Mae’r grŵp wedi bod yn helpu staff gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych i osod pedwar cilomedr o ffens ar y traeth i greu llociau er mwyn galluogi’r adar i nythu’n ddiogel.

Mae cynnydd yn niferoedd y Môr-wenoliaid Bach wedi’i weld ar y safle dros y gwanwyn gyda chyfrifiad diweddar yn cofnodi dros 200 o adar aeddfed, ac mae’r adar bellach wedi nythu ar y safle.

Dywedodd Barry Mellor, Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth y Cyngor: “Rydym yn ddiolchgar iawn i’r gwirfoddolwyr am eu gwaith i’n helpu i amddiffyn y nythfa bwysig hon o Fôr-wenoliaid Bach yng Ngronant a rhoi dyfodol llewyrchus iddyn nhw ar y safle.

“Os hoffech weld y nythfa, rydym yn annog pobl i ddod i’r llwyfan gwylio neu i’r ganolfan ymwelwyr gyda phâr o finocwlars er mwyn amharu cyn lleied ag sy’n bosibl ar yr adar sy’n nythu.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.