Newyddion S4C

Cwpan y Byd: Pwy fydd gwrthwynebwyr Cymru?

Cwpan y Byd: Pwy fydd gwrthwynebwyr Cymru?

NS4C 07/06/2022

Gyda Chymru wedi sicrhau eu lle yng Nghwpan y Byd yn Qatar yn dilyn y fuddugoliaeth arwrol yn erbyn Wcráin, mae gan dîm Rob Page syniad gwell o bwy fyddan nhw'n wynebu yn Qatar ym mis Tachwedd.

Yng ngrŵp B, fe fydd Cymru yn chwarae yn erbyn tair gwlad arall:

Lloegr

Bydd Cymru yn wynebu Lloegr yn y grŵp, yn union fel Pencampwriaethau'r Ewros yn 2016.

Lloegr oedd yn fuddugol yn y gêm benodol honno, ond teg dweud mai Cymru oedd fwyaf llwyddiannus yn y pen draw ar ôl cyrraedd y rowndiau cynderfynol. 

Mae tîm Gareth Southgate yn rhif 5 yn rhestr detholion y byd ac yn ffefrynnau i ennill y grŵp.

Y gem yn erbyn Lloegr fydd yr olaf yn y grŵp, a bydd hi'n cael ei chynnal ar 29 Dachwedd.

UDA

Gem gyntaf Cymru yn y grŵp fydd yn erbyn yr Unol Daleithiau'r America ar 21 Dachwedd.

Mae'r UDA yn rhif 15 yn rhestr detholion FIFA, sy'n golygu eu bod nhw dri lle yn uwch na Chymru. 

Mae ymosodwr Chelsea, Christian Pulisic, yn chwaraewr allweddol ond bydd gofyn iddyn nhw fod yn fwy disgybledig na'u perfformiadau nhw yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd os am gael llwyddiant yn Qatar. 

Dim ond drwy wahaniaeth goliau gwell na Costa Rica y gwnaethon nhw gymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd, gan orffen tu ôl i Ganada a Mecsico.

Iran

Rhif 21 ydy Iran yn y byd, sef tri lle yn is na Chymru, a bydd y ddwy wlad yn wynebu ei gilydd ar 25 Dachwedd. 

Ennill wyth, un gem gyfartal a cholli un wnaeth Iran yn y rowndiau rhagbrofol, ond mae eu paratoadau nhw ar gyfer Qatar wedi bod yn anodd ar ôl i ddwy gem, yn erbyn Canada a De Affrica, gael eu canslo. 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.