Newyddion S4C

S4C

Y Frenhines i fethu gwasanaeth diolchgarwch Sant Paul ddydd Gwener

NS4C 02/06/2022

Mae Palas Buckingham wedi cadarnhau na fydd Y Frenhines yn mynychu’r gwasanaeth arbennig yng Nghadeirlan Sant Paul yn Llundain ddydd Gwener.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd bod "Y Frenhines wedi mwynhau yr orymdaith pen-blwydd heddiw ond fe wnaeth hi brofi rhywfaint o anghysur.

"Wrth ystyried y daith a'r hyn sydd angen ei wneud yfory, yn anffodus, ni fydd Ei Mawrhydi yn mynychu."

Fe wnaeth y Palas gadarnhau ei bod hi wedi profi trafferthion symudedd yn ystod digwyddiadau ddydd Iau, ond y bydd hi'n parhau i fynychu digwyddiad nos Iau.

Yn gynharach ddydd Iau, fe wnaeth y palas gyhoeddi bod mab y Frenhines, y Tywysog Andrew, wedi profi'n bositif am Covid-19 ac o'r herwydd, ddim yn gallu mynychu'r digwyddiadau.

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.