Newyddion S4C

Boris Johnson 26_01_22

Boris Johnson 'ddim yn credu' ei fod wedi torri'r côd gweinidogol

NS4C 31/05/2022

Mae ymgynghorydd safonau Boris Johnson wedi gofyn am ateb i'r cwestiwn a yw'r Prif Weinidog wedi torri'r côd gweinidogol.  

Mae'r Arglwydd Geidt yn galw ar Boris Johnson i ymhelaethu yn gyhoeddus ar dderbyn dirwy am fynychu digwyddiad yn Downing Street yn ystod y cyfnod clo. 

Dyw'r Prif Weinidog ddim yn ystyried fod ei ddirwy yn torri'r côd gweinidogol. 

Mewn llythyr at yr Arglwydd Geidt, mae Boris Johnson yn dweud nad oedd ganddo "unrhyw fwriad i dorri'r rheolau".

Yn y llythyr, mae'n cyfeirio at ei bresenoldeb yn ystafell y cabinet ar 19 Mehefin 2020, a'r ddirwy a dderbyniodd. 

Wrth ystyried yr holl amgylchiadau, mae'n nodi nad yw o'r farn iddo dorri'r côd gweinidogol.   

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.