Newyddion S4C

S4C

Cyngor Môn methu gorfodi gwaharddiad ar wersyllwyr dros nos wrth i arwyddion ddiflannu

ITV Cymru 31/05/2022

Mae Cyngor Ynys Môn wedi dweud nad oes modd gorfodi gwaharddiad ar aros dros nos mewn man prydferth anghysbell gan fod arwyddion yn cael eu tynnu neu ddifrodi'n rheolaidd.

Yn 2017, cafodd parcio dros nos ei wahardd gan y cyngor, a chafodd nifer o arwyddion melyn eu gosod ar hyd y briffordd.

Cafodd y gwaharddiad hwn effaith ar dair cilfach barcio, wrth ymyl arfordir Penmon. 

Fodd bynnag, dywedodd trigolion mai "lleiafrif" sydd yn achosi trwbl gan gynnwys chwarae cerddoriaeth uchel.

Ers y gwaharddiad, mae'r arwyddion wedi cael eu malurio ar wahanol adegau ac yn aml yn diflannu. Cafodd rhai eu darganfod wedi'u taflu yn y môr. Heb yr arwyddion dyw'r cyngor ddim yn gallu gweithredu'r cyfyngiadau.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ynys Môn: “Yn dilyn cwynion yn 2017 am barcio dros nos ym Mhenmon, cyflwynodd yr Awdurdod Orchymyn Rheoleiddio Traffig sy’n cynnwys 'Gwahardd Aros Dros Nos' ar y briffordd, sy’n dod i ben ychydig cyn y ffordd breifat ger Priory House ac Eglwys Sant Seiriol, ym Mhenmon.

"Er mwyn i'r cyfyngiad hwn fod yn orfodadwy, rhaid i arwyddion perthnasol sy'n cyfeirio at y cyfyngiad fod yn bresennol. Yn anffodus, dros y blynyddoedd, mae ychydig o arwyddion wedi'u difrodi neu eu tynnu gan unigolion.

"Mae'r Awdurdod yn defnyddio’i Gontractwr Cynnal a Chadw Tymor, Alun Griffiths Construction Ltd, i gyflenwi, gosod ac ailosod pyst ac arwyddion."

Ni allai'r cyngor roi unrhyw syniad am gost hynny, gan ddweud nad oedd y ffigurau "yn gyhoeddus, gan eu bod yn rhan o gyfradd contract Alun Griffiths."

Fe ddywedodd un o'r trigolion lleol ei fod yn ymwybodol bod o leiaf chwe arwydd wedi mynd ar goll, yn cynnwys tri arwydd llai wedi'u cymryd o'r polion a thri mwy ar standiau metel.

 “Nid y gwersyllwyr arferol sy’n achosi helynt, maen nhw’n barchus ar y cyfan, ac nid y pysgotwr chwaith, maen nhw’n rhy brysur yn pysgota.

"Cafodd un o'r arwyddion mwyaf ei bysgota allan o'r môr lle cafodd ei adael,"meddai.

Fe ddywedodd person lleol arall a oedd hefyd yn dymuno aros yn ddienw: “Mae'r arwyddion yn diflannu drwy'r amser. Yna maen nhw'n cael eu hailosod, ac ychydig wythnosau'n ddiweddarach mae'n ymddangos eu bod nhw'n diflannu eto.

"Mae nifer y cerbydau gwersylla sydd wedi bod yn parcio i lawr yna yn amrywio, ond ar brydiau mae 'na dipyn lawr yna. Mae'n ardal boblogaidd.

"Dyw'r rhan fwyaf o'r bobl sy'n gwersylla yno ddim yn broblem, ond mae 'na ambell un wedi bod yn swnllyd gyda cherddoriaeth yn chwarae."

Mae Alun Griffiths Construction Ltd wedi cael cais am ymateb. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.