Newyddion S4C

Eisteddle

Cau rhannau o dri phafiliwn Eisteddfod yr Urdd 'am resymau iechyd a diogelwch'

NS4C 30/05/2022

Mae rhan o eisteddleoedd y tri phafiliwn yn Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych wedi gorfod cau i'r cyhoedd am resymau iechyd a diogelwch.

Mewn datganiad ddydd Llun, dywedodd yr Urdd fod y Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi dweud yn hwyr nos Wener nad oedd modd "defnyddio seddau sydd ar oledd gan ein contractwyr - Austin Lewis Ltd, yn ein tri phafiliwn yn Eisteddfod yr Urdd hyd nes y clywir yn wahanol."

Daw hyn "yn dilyn digwyddiad cyhoeddus yn Llundain wythnos diwethaf ble cwympodd eisteddle", ac o ganlyniad roedd rhaid cau rhan o'r eisteddleoedd.

Ychwanegodd yr Urdd: "Diogelwch ein teuluoedd sy'n ymweld â’r Eisteddfod yw ein blaenoriaeth. Fe fyddwn yn sicrhau fod yr holl gefnogwyr yn cael mwynhau'r cystadlu ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra sydd tu hwnt i’n rheolaeth. "

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.