Newyddion S4C

Yr Urdd

Sut dywydd fydd yn Sir Ddinbych ar gyfer Eisteddfod yr Urdd?

NS4C 29/05/2022

Gydag Eisteddfod yr Urdd yn cychwyn ddydd Llun yn Sir Ddinbych, nid yw’r tywydd yn rhy addawol am ddechrau’r wythnos.

Bydd rhaid i eisteddfotwyr baratoi oherwydd mae glaw yn bosib ar gyfer bore dydd Llun ac yn debygol o fod yn drwm ar brydiau.

Dywedodd cyflwynydd tywydd S4C Tanwen Cray: “Os ydych chi mas ar y maes, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n mynd â’ch ymbarél gyda chi.”

Cymysglyd yw’r rhagolygon am ddydd Mawrth a dydd Mercher gyda glaw ysgafn ymhlith ysbeidiau heulog.

Ond mae’n addo gwella wedyn gyda haul am weddill yr wythnos.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.