Newyddion S4C

Gofal iechyd menywod: Angen ‘gweithredu ar frys’

Gofal iechyd menywod: Angen ‘gweithredu ar frys’

Newyddion S4C 28/05/2022

Mae angen gweithredu ar frys i sicrhau gofal iechyd mwy cyfartal i ferched Cymru, yn ôl ymgyrchwyr. 

Mae dogfen wedi ei chyhoeddi ar Ddiwrnod Rhyngwladol Gweithredu dros Iechyd Merched gan grŵp o elusennau a chyrff iechyd sydd eisiau i Lywodraeth Cymru i wella’r ddarpariaeth yn y maes.

Wedi byw gyda phoenau difrifol ers pan yn blentyn, bu’n rhaid i Llinos Blackwell weld pedwar meddyg gwahanol cyn cael ei thrin am endometriosis. Fe gafodd hi ddwy driniaeth wahanol - mae hi’n teimlo rwan wnaeth fwy o niwed iddi.

Roedd rhaid iddi hi roi gwybod i’w meddyg am ganolfan arbenigol dros y ffin cyn iddi fedru cael triniaeth fwy addas.

Image
Llinos Blackwell
Mae Llinos Blackwell wedi byw gyda phoenau difrifol ers yn blentyn

I wella sefyllfa i ferched fel Llinos, mi gafodd grŵp o dros chwedeg o elusennau, colegau meddygol, a chynrychiolwyr cleifion ei sefydlu.

Er bod dros hanner y boblogaeth yn ferched, mae’r grŵp yn dweud bod gwasanaethau iechyd a gofal yn aml yn methu cwrdd ag anghenion merched. Maen nhw eisiau gwell mynediad at wasanaethau arbenigol, gwella sut mae data yn cael ei gasglu, rhagor o wasanaethau ar y cyd a gwell hyfforddiant i weithwyr a hynny mewn ystod eang o gyflyrau.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y bydd y Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi cynllun “yr haf hwn ar sut y dylai byrddau iechyd yng Nghymru ddarparu gwasanaethau iechyd merched o ansawdd uchel. Bydd nyrsys endometriosis yn cael eu penodi i bob bwrdd iechyd a chynllun deng mlynedd hefyd yn cael ei gyhoeddi maes o law. "

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.