Newyddion S4C

Arwydd anferth yn Ninbych yn nodi dechrau Eisteddfod yr Urdd

Arwydd anferth yn Ninbych yn nodi dechrau Eisteddfod yr Urdd

Newyddion S4C 30/05/2022

Gydag Eisteddfod yr Urdd yn cychwyn ddydd Llun yn Ninbych mae triongl anferth ar ffurf logo’r mudiad ar ochr bryn yn denu sylw i'r ŵyl.

Mi gafodd y triban mawr, sy’n mesur 160 metr o hyd a 60 metr o led, ei adeiladu gan dîm o wirfoddolwyr, dan arweiniad dau athro lleol sydd wedi ymddeol, Bryan Jones a Cledwyn Jones. 

Maen nhw wedi defnyddio deunydd ecogyfeillgar sy’n caniatáu i ddŵr basio trwyddo.

Mae’r triongl wedi ennyn sylw ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda rhai yn holi lle mae’r lliw coch? Mae yna goch yna, ond efallai nad ydyw'r coch mor glir â hynny o bellter.

Image
Cledwyn Jones a Bryan Jones
Mae Cledwyn Jones a Bryan Jones wedi creu logo'r Urdd anferth ar fryn uwchben Dinbych.

Dywedodd Bryan Jones: “Athom ni fyny 'ma ac edrych lawr ar y maes a sylweddoli fod o'n bell iawn i ffwrdd. Felly o'dd rhaid i ni neud rywbeth mawr jyst er mwyn iddo gael ei weld, a sylweddoli fod rhaid idda fo fynd yn fwy, ac yn fwy, ac yn fwy er mwyn idda fo gael ei weld o'r dref 'lly."

Dywedodd Cledwyn Jones: Nathom ni farcio fo allan efo polion metel, rhaffu fo, a wedyn nes di osod festiau high vis wedyn ar bob cornel. Wedyn atho ni adre yn do."

Mae Cledwyn yn byw ar Ffordd Rhyl yn Ninbych ac yn gweld y bryn o'i 'stafell wely, felly roedd yn gallu bod yno bob bore a nos yn tynnu llun o'r mynydd.

Ychwanegodd Bryan:  “A wedyn wrth gwrs ma' pawb di sôn am y coch.  Pam nad oes 'na goch yno?  Ma' 'na goch yma ond mae'n anodd iawn i weld o o'r gwaelod o bosib. 

"A ni 'di cael y syniad o rhoi naill ai y gair 'Triban' neu'r flwyddyn 2022 mewn pallets.  Felly o'dd rhaid dod â rheini fyny.  A wedyn 'da ni di gosod nhw yn y canol a 'di baentio fo'n goch. Felly ma' 'na goch yma i bawb gael gwybod.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.