Newyddion S4C

‘Lot o bobl isio dysgu’r Gymraeg’

‘Lot o bobl isio dysgu’r Gymraeg’

NS4C 29/05/2022

Mae merch o Gaerdydd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ddysgu’r Gymraeg i’w dilynwyr.

Dechreuodd Ffion Angell greu fideos ar Tik Tok a Instagram yn ystod y cyfnod clo.

“O’n i’n ista lawr a doedd gennai ddim byd i wneud a ma’ gennai ffrindiau di-Gymraeg lle dwi 'di bod yn dysgu ychydig o eiria' Cymraeg iddyn nhw yn y coleg a nes i feddwl ella bod o yn rhywbeth allai neud dros y we,” meddai Ffion wrth Newyddion S4C. 

Mae’r mwyafrif o fideos Ffion yn defnyddio caneuon poblogaidd Cymraeg i ddysgu’r Gymraeg neu ddysgu geiriau newydd o’r iaith i’w dilynwyr.

Mae Ffion yn nodi rhai o eiriau allweddol y gân yn y Gymraeg a’r Saesneg fel bod pobl yn dod i ddeall am beth mae’r gân yn sôn a dysgu’r iaith ar yr un pryd.

“Dwi’n gwneud fideos byr achos y pwynt efo’r fideos ydi bod o yn rwbath rili accessible i bobl achos dwi’n teimlo weithia bod 'na ychydig bach o disconnect rhwng pobl sy’n siarad Cymraeg a phobl sydd ddim yn siarad Cymraeg.

“Ond does 'na ddim y platfform hawdd 'na i roi hwb i bobl achos bod pobl heb amser achos ma’ pobl yn brysur.

“O’n i jyst yn meddwl bysa’r fideos yn rhoi’r hwb na i bobl ddysgu Cymraeg a dangos pa mor hawdd ydi o i jyst gwrando ar ychydig o ganeuon a dod i wybod ychydig o’r geiriau.”

'Haws i ddysgu’r Gymraeg drwy gerddoriaeth.'

Mae Ffion hefyd yn hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg drwy’r fideos gan obeithio bod ei dilynwyr yn mynd i wrando ar fandiau ac artistiaid Cymraeg ar ôl gweld y fideos.

“Un peth sydd ddim allan yna yn aml ydi lyrics Cymraeg a dwi’n meddwl sa’n grêt cael artistiaid a bandiau i roi ei lyrics allan yna achos dwi'n meddwl ma’n ffordd i hyrwyddo’r iaith a’r gerddoriaeth.

“Mae o yn gwneud o’n haws i ddysgu’r Gymraeg drwy gerddoriaeth.”

Mae Ffion wedi cael ymateb da i’r fideos ac mae hi’n falch bod hi’n gallu rhannu’r iaith gyda phobl sydd eisiau dysgu neu sydd â diddordeb yn yr iaith.  

“Mae o yn agor llygaid lot o bobl i’r iaith dwi’n meddwl.

“Ma’n ddiddorol sbïo ar ystadegau’r fideo achos mae o wedi ei wasgaru. Mae lot o bobl yn gwylio o’r Deyrnas Unedig ond mae Americanwyr, a rhannau eraill o Ewrop yn gwrando a gwylio.

“Ma’n rili nyts bod y caneuon Cymraeg 'ma yn cael eu clywed o gwmpas y byd i gyd.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.