Newyddion S4C

'Un rheol i ni a rheol arall i nhw': Ymateb dyn gafodd ddirwy Covid o £2000 i adroddiad Sue Gray

'Un rheol i ni a rheol arall i nhw': Ymateb dyn gafodd ddirwy Covid o £2000 i adroddiad Sue Gray

Newyddion S4C 25/05/2022

Mae tad i dri o Frynaman gafodd ddirwy o bron i £2,000 mewn llys ynadon am fynd a'i blant i'r parc yn ystod cyfnod clo wedi mynegi ei rwystredigaeth am "anghysondeb" wrth gosbi torri rheoliadau Covid-19.

Ar 28 Chwefor y llynedd, fe aeth Matthew Thomas, sydd yn blymer, ag anfoneb at gwsmer. Gyda dau o'i blant yn y car ac yn aflonydd, fe aeth i barc y Tymbl gerllaw.

Ar y pryd, roedd rheoliadau Covid Cymru yn dweud mai teithiau hanfodol yn unig ddylai ddigwydd. Roedd pedwar person o ddau gartref gwahanol yn cael cwrdd tu fas, yn lleol, i ymarfer corff.

Roedd plant rhwng tri a saith oed newydd gael dychwelyd i'w hysgolion.

Ond fe gafodd Matthew Thomas ei stopio gan yr heddlu a'i ddirwyo. Gan nad oedd yn teimlo bod y ddirwy yn deg, penderfynodd beidio â'i thalu.

Ar ôl i'r achos gyrraedd y llys, cynyddodd y ddirwy.

Y mis Hydref y llynedd, yn Llys Ynadon Llanelli, cafodd ddirwy o £1,760, ei orfodi i dalu £176 i ariannu gwasanaethau dioddefwyr yn ogystal â chostau o £90.

Wrth ymateb i gyhoeddi adroddiad Sue Gray ddydd Mercher, oedd yn datgelu cyfres o ddigwyddiadau a phobl yn cymdeithasu gydag alcohol yn Downing Street yn ystod cyfnodau clo, dywedodd Mr Thomas wrth raglen Newyddion S4C:

"Fi yn grac amdano fe, ond beth alla'i neud? Dim byd.

"[Mae'r Prif Weinidog wedi derbyn dirwy o] hanner can punt am gael parti, fi 'di cael jesd dan £2000 am fynd a'r plant i'r parc. Mae e bach yn shocking really."

"One rule for one, one rule for everybody else. Sai'n gwbod beth i ddweud amdano fe i fod yn onest. Stuck for words."

"Ddylse fe sefyll lawr ond sai'n gallu gweld e'n digwydd. Sdim ots beth mae pobl yn dweud, maen nhw'n neud beth maen nhw moyn, a mae'n rhaid i ni ddilyn beth maen nhw'n dweud."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.