Newyddion S4C

'Mae unrhyw gi yn medru ymosod ar anifail ffarm petai o'n cael y cyfle'

'Mae unrhyw gi yn medru ymosod ar anifail ffarm petai o'n cael y cyfle'

NS4C 21/05/2022

Mae Tîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio yn dilyn cynnydd yn y nifer o ymosodiadau ar anifeiliaid fferm.

Ddydd Gwener diwethaf, ymosododd ci ar dair dafad yn ardal Aberdaron ym Mhen Llŷn, gan ladd un ohonynt yn ogystal ag achosi anafiadau difrifol i'r ddwy arall.

Yn dilyn y digwyddiad yn Aberdaron ar 13 Mai, mae'r tîm wedi derbyn o leiaf saith adroddiad arall yn ymwneud ag ymosodiadau ar anifeiliad fferm.

Roedd un o'r achosion ar gyrion y Felinheli, lle cafodd heffrod eu hanafu'n ddifrifol. Fe wnaeth un heffer ddioddef anafiadau difrifol ar ôl rhedeg i mewn i ffens y cae. 

Darganfod DNA anifeiliaid 

Ar hyn o bryd, mae gan Dîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru bartneriaeth gyda Phrifysgol John Moores yn Lerpwl gyda'r bwriad o gymryd swab o anafiadau yr anifeiliaid er mwyn ceisio darganfod DNA yr anifail sydd wedi ymosod arnynt. 

Ychwanegodd PC Evans bod y Tîm Troseddau Cefn Gwlad yn "casglu sampla' o anafiada' defaid neu anifeiliaid fferm eraill lle maen nhw wedi cael eu brathu gan gŵn, neu 'da ni'n tybio eu bod nhw wedi cael eu brathu gan gŵn.

"Da ni wedyn yn rhewi'r samples yna a 'da ni'n anfon nhw ffwrdd wedyn i'r brifysgol a ma' nhw'n dadansoddi y sampla' i weld os oes 'na modd gweithio allan pa frîd o ci sy'n gyfrifol am yr ymosodiad yna."

'Cadwch y ci ar denyn'

Fe wnaeth PC Evans gynghori perchnogion cŵn pan yn mynd am dro i gefn gwlad i "gadw'r ci ar denyn yn enwedig os oes 'na anifeiliaid fferm yn yr ardal.

"Ma' nifer o bobl sydd â'u cŵn yn ymosod ar anifeiliaid, ma' nhw o'r farn cyn y digwyddiad na fysa eu anifail nhw yn ymosod ar ddafad neu anifail ffarm felly just byddwch yn agored i'r syniad mai anifail ydi ci a ma' unrhyw gi yn medru ymosod ar anifail ffarm petai o'n cael y cyfle."

Llun: Tîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.