Newyddion S4C

A yw'r amhosib yn bosib i CPD Wrecsam yng ngêm olaf y tymor?

A yw'r amhosib yn bosib i CPD Wrecsam yng ngêm olaf y tymor?

Newyddion S4C 15/05/2022

Gall CPD Wrecsam ysgrifennu'r bennod olaf o stori bêl-droed anhygoel ddydd Sul wrth iddynt gamu i'r cae am y tro olaf tymor hwn. 

Ar ôl 43 gêm yng Nghynghrair Genedlaethol Lloegr, mae dyrchafiad i Adran Dau dal i fod yn y fantol wrth i Wrecsam wynebu Dagenham a Redbridge. 

Mae Wrecsam yn gorwedd yn ail yn y tabl ar hyn o bryd, triphwynt tu ôl i'r arweinwyr Stockport. 

Nid oedd cryn dipyn o gefnogwyr yn disgwyl i'r Dreigiau bod mewn safle i gystadlu am y bencampwriaeth yn gynt yn y tymor. 

Ar ddiwedd mis Mawrth, roedd Stockport yn 11 pwynt ar y blaen ac roedd nifer o gefnogwyr Wrecsam yn disgwyl y bydd rhaid dioddef yr ansicrwydd o'r gemau ail-gyfle er mwyn dychwelyd i'r Adran Dau. 

Ond, dros yr wythnosau diwethaf, mae Wrecsam wedi cau'r bwlch yn dilyn cyfnod o ganlyniadau arbennig. 

Dyw dynion Phil Parkinson heb golli mewn 20 gêm tra bod Stockport wedi gweld hi'n anodd wrth i ddiwedd y tymor agosáu. 

Fe wnaeth buddugoliaeth gampus dros Stockport penwythnos diwethaf ychwanegu at y cyffro o dymor anhygoel wrth i Wrecsam cymryd ei le ar frig y tabl am y tro cyntaf eleni. 

Er hyn roedd yr amser yn arwain y gynghrair yn fyr, wrth i Stockport ail-gymryd eu lle ar y brig ar ôl ennill yng nghanol wythnos. 

Bydd chwaraewyr a chefnogwyr Wrecsam yn gwybod eu bod yn dibynnu ar ychydig o lwc er mwyn ennill eu dyrchafiad cyntaf mewn 13 mlynedd. 

Mae rhaid i Wrecsam guro Dagenham a Redbridge oddi cartref, ond hefyd maent yn dibynnu ar Halifax i guro Stockport.

Bydd pwynt yn ddigon i Stockport i sicrhau'r bencampwriaeth, a'r unig safle dyrchafol awtomatig. 

Bydd y Dreigiau yn hyderus o drechu Dagenham yn dilyn eu canlyniadau diwethaf, ond yn gwybod nid yw eu dyfodol mewn dwylo eu hunain. 

Er gwaethaf y canlyniad ddydd Sul, mae'r sylwebydd pêl-droed Dylan Ebenezer yn hyderus y bydd Wrecsam yn ennill lle yn Adran Dau, hyd yn oed os oes rhaid mynd trwy'r gemau ail-gyfle. 

"Maen nhw ar rediad mor dda ar hyn o bryd," meddai. 

"Dwi'n credu bydd nhw mynd mewn i'r gemau ail-gyfle yn hyderus iawn, maen nhw di bod yn chwarae yn wych yn ddiweddar."

"Mae 'na ryw fomentwm anhygoel tu ôl iddyn nhw ar y cae, oddi ar y cae." 

"Bydd hi'n siomedig ond dwi'n credu bod 'na fwy i ddod."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.