Newyddion S4C

‘Gweithio’n hybrid’ yn bwysig i ddarpar fam sydd newydd ei hethol fel cynghorydd

‘Gweithio’n hybrid’ yn bwysig i ddarpar fam sydd newydd ei hethol fel cynghorydd

NS4C 15/05/2022

Bydd gallu gweithio’n hybrid yn “bwysig iawn” i ddarpar fam o Geredigion sydd newydd gael ei hethol i’r cyngor sir.

Cafodd Ceris Jones ei hethol dros Blaid Cymru i Gyngor Sir Ceredigion wythnos diwethaf - a hynny o drwch blewyn.

Dim ond tair pleidlais oedd yn gwahanu Ceris a’r ymgeisydd oedd yn yr ail safle yn ward Llanfihangel Ystrad.  

Dywedodd y Cynghorydd Ceris Jones wrth Newyddion S4C: “Dwi'n credu bod gweithio'n hybrid yn mynd i fod yn bwysig iawn er mwyn rhoi y cyfleoedd i fi fel fam newydd fod yn gallu fod gyda 'mhlentyn ond hefyd gallu mynychu cyfarfodydd sydd angen i fi fynychu.

'Cefnogaeth deuluol'

Mae galwadau wedi bod ers tro i sicrhau bod gwleidyddiaeth yn faes mwy deniadol i rieni newydd.

Mae'r AS Llafur Stella Creasy wedi dod â'i baban i Dŷ'r Cyffredin er mwyn pwysleisio'r angen i fod yn wleidydd a rhiant yr un pryd, a bod y ddau beth yn gallu gweithio.

Mae rhai gwleidyddion wedi galw am alluogi pobl i rannu swyddi mewn gwleidyddiaeth i wneud swyddi etholedig yn fwy hygyrch i bobl.

Dywedodd Ceris nad oedd hi wedi ystyried rhannu dyletswyddau fel cynghorydd sir gan ei bod am ymroi'n llawn-amser i’w rôl fel cynghorydd.

“O'n i ddim wedi ystyried e i fod yn hollol onest achos feddylies i os dwi'n mynd i 'neud e, dwi'n mynd i fynd full-pelt mewn,” meddai.

“So fi'n ffodus iawn fod 'da fi lot o gefnogaeth teuluol hefyd ond rhwng cefnogaeth teuluol a cyfarfodydd hybrid ma' rhein yn mynd i fod yn bwysig iawn er mwyn dangos y ffordd ymlaen.”

Mae hi hefyd yn gweithio i’r gwasanaeth iechyd lleol ac yn falch y bydd ganddi gefnogaeth ei theulu i gynorthwyo gyda gofal plant pan fydd angen.

Serch hynny, mae Ceris yn gwerthfawrogi nad oes gan bawb yr un gefnogaeth deuluol ac mae’n dweud y dylai pawb fod yn cael eu cefnogi i ddilyn gyrfa fel cynghorydd os ydyn nhw’n dymuno gwneud hynny.

“Fi'n credu bod e'n bwysig iawn fod rhaid bod ni'n rhoi cefnogaeth i bawb ac chimod os bod dim gyda chi lot o gefnogaeth teuluol wedyn ma' rhaid gwthio'r cyngor er mwyn gwneud yn siŵr bod gyda ni gyd yr un cyfleoedd boed bod gyda chi'r cefnogaeth neu beidio.

“Ma' rhaid bod yna rhyw ddatrysiad ar gael er mwyn 'neud e'n accessible i bob un gallu fod yn gynghorwr os ma' nhw ishe.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.