Newyddion S4C

S4C

Brexit: Cael gwared ar rannau o brotocol Gogledd Iwerddon yn 'gyfreithlon'

Sky News 12/05/2022

Mae disgwyl trafodaethau brys rhwng y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd ar Brotocol Gogledd Iwerddon ddydd Iau wrth i weinidogion ystyried a ddylid diystyru rhannau o’r cytundeb ar ôl Brexit.

Mae gweinidogion Llywodraeth y Du wedi derbyn cyngor cyfreithiol sy'n awgrymu bod modd diystyrru rhannau o’r cytundeb ôl-Brexit ar gyfer Gogledd Iwerddon.

Dywed swyddfa'r Twrnai Cyffredinol fod cyngor blaenorol ar y cytundeb bellach wedi newid gan fod rhwygiadau gwleidyddol yn gyfrifol am achosi aflonyddwch cymdeithasol.

O ganlyniad, y gred yw y gallai Llywodraeth y DU geisio bwrw ymlaen gyda chynllun i ddileu gwiriadau ar nwyddau o Brydain i Ogledd Iwerddon.

Darllenwch y stori'n llawn yma. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.