Newyddion S4C

Senedd Cymru

Yr AS Ceidwadol Darren Millar yn ymddiswyddo o bwyllgor diwygio'r Senedd

NS4C 10/05/2022

Mae'r Aelod o'r Senedd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig, Darren Millar wedi ymddiswyddo o bwyllgor diwygio'r Senedd yn sgil cyhoeddiad y Prif Weinidog Mark Drakeford ac Arweinydd Plaid Cymru Adam Price am eu bwriad i gynyddu nifer aelodau'r senedd o 60 i 96. 

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn gwrthwynebu'r cynllun ac o'r farn bod y cam yn tanseilio gwaith y pwyllgor.  

Mae Darren Millar, yr aelod dros Orllewin Clwyd wedi cyhoeddi ei fod yn cyflwyno ei ymddiswyddiad yn syth. 

Yn ei y lythyr ymddiswyddo mae'n nodi  fod y cyhoeddiad am gynyddu nifer yr aelodau yn "hynod siomedig "

"Mae absenoldeb unrhyw ddatganiad ysgrifenedig neu ar lafar i'r Senedd yn hynod o anghwrtais ", meddai

"Fe wnaethom ymuno â'r pwyllgor a'r broses yn gwbwl ddidwyll, gan fod mandad am newid. Ond mae'n ymddangos fod hynny yn gam gwag ", ychwanegodd. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.