Newyddion S4C

Ben Lake - Eisteddfod Genedlaethol

Y gwleidydd Ben Lake yw llywydd Prifwyl Ceredigion

NS4C 09/05/2022

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi mai Aelod Seneddol Ceredigion, Ben Lake, fydd Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion fis Awst eleni.

Bydd yn annerch y gynulleidfa o lwyfan y Pafiliwn ar Faes y Brifwyl, yn ystod wythnos yr Eisteddfod a fydd yn cael ei chynnal ar faes ger Tregaron o 30 Gorffennaf – 6 Awst.

Wedi ei fagu yn Llanbedr Pont Steffan, daw teulu Ben Lake o ardal Llanddewi Brefi a Chastellnewydd Emlyn. Mae e bellach byw yn ardal Ciliau Aeron yng Ngheredigion.

Mae Ben Lake yn Is-gadeirydd Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan ac yn llefarydd Plaid Cymru yn San Steffan ar ddiwylliant.

Elin Jones - Llywydd Y Senedd a'r aelod o Blaid Cymru sy'n cynrychioli Ceredigion yn Y Senedd yw Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Ceredigion 2022.   

Mae Ben Lake yn dilyn ôl troed y DJ Huw Stephens, yr hanesydd Elin Jones, cyn-reolwr cynorthwyol tîm pêl-droed dynion Cymru Osian Roberts, a'r darlledwr Dylan Jones sydd hefyd wedi bod yn llywyddion y brifwyl yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.