Newyddion S4C

x

Cyfanswm o 300 o geiswyr lloches i gael eu hanfon o'r DU i Rwanda bob blwyddyn

Mail Online 06/05/2022

Yn ôl y Swyddfa Gartref, 300 o geiswyr lloches fydd yn cael eu hanfon i Rwanda o'r DU yn flynyddol fel rhan o gynllun dadleuol Llywodraeth Prydain. 

Daw hyn ar ôl i'r Prif Weinidog, Boris Johnson, gyhoeddi fis diwethaf y byddai 'degau o filoedd' yn cael eu hanfon.

Bwriad y polisi medd y llywodraeth yw ceisio lleihau nifer y bobl sy'n croesi'r sianel i'r DU yn anghyfreithlon.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae 7,300 o ymfudwyr wedi croesi'r sianel i'r DU hyd yma'r flwyddyn hon, sydd deirgwaith y nifer a groesodd y llynedd. 

Darllenwch y stori'n llawn yma

Llun: Sandar Csudai

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.