Newyddion S4C

S4C

Etholiadau Lleol: Blychau pleidleisio wedi cau

NS4C 05/05/2022

Mae'r blychau pleidleisio ar gyfer etholiadau lleol Cymru bellach wedi cau.

Mae arweinwyr y prif bleidiau a chynrychiolwyr annibynnol yn gobeithio cael eu hethol yn gynghorwyr lleol ar gyfer 22 o gynghorau sir Cymru.

Mae 1,234 sedd mewn 762 o wardiau cynghorau lleol yn y fantol i'r pleidiau, gyda rhai seddi'n cynnwys mwy nag un ward.

Roedd y blychau pleidleisio yn agor am 07:00 fore Iau ac yn cau am 22:00.  

Bydd y pleidleisiau yn cael eu cyfri ddydd Gwener ac fe fydd y darlun llawn yn dod yn eglur i'r pleidiau, ymgyrchwyr a phleidleiswyr erbyn nos Wener.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.