Newyddion S4C

Pryder bod rhieni yn Sir Fynwy yn troi cefn ar addysg Gymraeg oherwydd diffyg darpariaeth

Pryder bod rhieni yn Sir Fynwy yn troi cefn ar addysg Gymraeg oherwydd diffyg darpariaeth

Newyddion S4C 03/05/2022

Mae nifer o rieni yn troi eu cefn ar addysg Gymraeg am nad oes Ysgol Gymraeg o fewn cyrraedd.

Dyna'r rhybudd o Sir Fynwy ar drothwy'r etholiadau lleol.

Yn 2018, daeth cadarnhad y byddai ysgol Gymraeg yn cael ei sefydlu yn Nhrefynwy, ond mae ansicrwydd o hyd ynglŷn ag union leoliad yr ysgol.

Mae'n fater sy'n pryderu'r mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

Dywedodd Elin Maher wrth Newyddion S4C: "Rhaid cael mwy o ysgolion yn y trefi poblog hynny fel bod modd i rieni i weld addysg Gymraeg fel dewis gwirioneddol iddyn nhw. Ac felly yn ardal Trefynwy, i ni wedi cael addewid ysgol yn Nhrefynwy ers nifer o flynyddoedd erbyn hyn, ond yn dal ddim wedi cael cadarnad pryd a lle fydd yr ysgol honno’n agor."

Beth mae'r pleidiau yn ei gynnig?

Y Ceidwadwyr sydd mewn grym ar Gyngor Sir Fynwy ar hyn o bryd ac maen nhw'n dweud eu bod yn awyddus i ehangu addysg Gymraeg ar draws bob rhan o'r sir.

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn mynnu eu bod nhw’n frwd iawn dros sicrhau bod mwy o ddewis ar gael gan rieni sydd am roi addysg Gymraeg i’w plant.

Pwysleisio mae Plaid Cymru fod plant yn haeddu’r dechrau gorau mewn bywyd, a’i bod hi’n bwysig sicrhau nad yw’r gost sydd ynghlwm ag addysg yn golygu bod rhai disgyblion o dan anfantais.

Tra bod y blaid Lafur yn dweud eu bod nhw’n edrych ymlaen at weld ysgol gynradd cyfrwng-Cymraeg newydd yn agor, a’u bod nhw hefyd yn dal i wthio am ysgol uwchradd Gymraeg yn Sir Fynwy.

Mae'r awydd i ehangu addysg Gymraeg yn y sir yn thema gyson ar draws addewidion y pleidiau.

Ond, mae un sydd newydd ymddeol o'r cyngor yn dweud bod angen meddwl y tu hwnt i'r ddarpariaeth gynradd.

Dywedodd Alan Burkit: "Licen i weld ni yn arwain pethe yn y sir, achos ma’ cytundeb ‘da n ii defnyddio Gwynllyw, a hefyd ma’ plant yn mynd lawr i Casnewydd i cael addysg gyfun.

"Ond fi’n gwybod ma’ trafodaethau yn cael ei wneud nawr gyda Powys a gyda Flaenau Gwent, i drafod cael ysgol gyfun rhwng y tair sir. Lle fydd hwnna’n cael ei leoli, pwy sy’n mynd i redeg hwnna ‘wi ddim yn siwr. Licen i yn bersonol gweld ni fel Cyngor Sir Fynwy yn rhedeg hwnna."

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.