Newyddion S4C

'Anodd i godi' sylwadau amhriodol yn swyddogol ym maes gwleidyddiaeth

'Anodd i godi' sylwadau amhriodol yn swyddogol ym maes gwleidyddiaeth

Newyddion S4C 28/04/2022

Mae hi'n "anodd i godi" sylwadau amhriodol "yn swyddogol" yn y byd gwleidyddol, yn ôl cyn-Aelod Seneddol.

Mae Bethan Sayed hefyd yn dweud bod angen i'r "diwylliant newid" er ei bod yn cydnabod bod rhai prosesau eisoes yn eu lle.

Dywedodd wrth Newyddion S4C: "Mae gwleidyddiaeth yn wahanol i swyddi eraill mewn ffordd.  Ma' rhoi cwyn yn lot anoddach oherwydd eich bod chi yn gyhoeddus a bod pobol yn edrych ar pob peth 'dach chi'n gwneud," ychwanegodd.

"Weithiau sylwadau mewn sefyllfaoedd cymdeithasol o'dd ddim yn rhywbeth o'n i'n hoffi clywed. 

"Neu, er enghraifft, o'n i'n eistedd yn y caffi aelodau ac o'dd un gwleidydd yn hyn 'na fi wedi gweud 'tho fi 'Oh, why are you sitting there like a model?' lle o'n i jyst yn eistedd 'na yn cael cwpaned o de.

"Ond o'dd e'n anodd i godi y materion yma yn swyddogol oherwydd o'ch chi'n teimlo fel bod y bobol 'ma'n barchus ac hefyd bo chi'n newydd a bo chi ishe cael perthynas positif gyda pawb yn y lle gwaith."

Ond, mae'r cyn-AS rhanbarth De Orllewin Cymru yn dweud y dylai pobl ym maes gwleidyddiaeth fod yn gallu teimlo'n gyfforddus i ddwyn cwynion am faterion felly.

"Dyle pobl teimlo'n ddigon saff i ddweud wrth eraill ac i roi cwynion mewn a gobeithio nawr gyda San Steffan, a gyda'r Senedd, bod pobol yn teimlo fel bod hyder gyda nhw o leia' i ddod â'r cwyn yna i gorff cyhoeddus a fydd yn gallu helpu nhw drwy'r broses," meddai.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.