Newyddion S4C

Trosedd

Apêl am wybodaeth yn dilyn ymosodiad rhyw honedig ar ferch yn ei harddegau yn Llanelli

NS4C 27/04/2022

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad rhyw honedig ar ferch yn ei harddegau ar drên rhwng Llanymddyfri a Llanelli.

Aeth y ferch ar y trên am 16:40 ar ddydd Sadwrn 26 Mawrth gan eistedd gyferbyn â'r dyn wrth fwrdd.

Yna fe ymosododd y dyn arni "am gyfnod hir".

Mae swyddogion yn credu y gallai'r dyn yn y llun fod gyda gwybodaeth allai fod o gymorth i'w hymchwiliad.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydain drwy ffonio 0800 40 50 40 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 538 - 26/03/22, neu ffonio Taclo'r taclau ar 0800 555 111.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.