Newyddion S4C

Lansio gwasanaeth newyddion i hybu'r Gymraeg ymysg siaradwyr llai hyderus

Lansio gwasanaeth newyddion i hybu'r Gymraeg ymysg siaradwyr llai hyderus

Mae cyhoeddwr gwasanaeth newyddion digidol newydd yn gobeithio hybu'r iaith Gymraeg drwy greu cynnwys sydd yn apelio at bobl sy'n llai hyderus yn yr iaith. 

Bydd gwasanaeth newyddion digidol Corgi Cymru yn cael ei lansio ddydd Llun ar ôl derbyn buddsoddiad blynyddol o £100,000 gan y Cyngor Llyfrau. 

Cafodd cytundeb rhwng y gwasanaeth a'r cyngor ei arwyddo fis Mawrth ac fe fydd yn para am y pedair blynedd nesaf. 

Yn ôl cyhoeddwr y gwasanaeth, Huw Marshall, nod Corgi Cymru fydd denu cynulleidfaoedd newydd nad ydynt wedi ymgysylltu gyda newyddion trwy gyfrwng y Gymraeg o'r blaen. 

Dywedodd Mr Marshall wrth Newyddion S4C ei fod yn anelu i apelio at "Gymry newydd", pobl sydd yn medru siarad Cymraeg ond sydd ddim yn ei defnyddio bob dydd. 

"Mae 'na lot o bobl sydd yn medru siarad Cymraeg, maen nhw wedi cael addysg Gymraeg, ond faint o Gymraeg ydyn nhw'n defnyddio o ddydd i ddydd?," meddai.

"Faint mor hyderus y maen nhw'n teimlo yn ymwneud â chynnwys yn y Gymraeg? Sut mae creu cynnwys fel bod y Gymraeg yn rhan naturiol, annatod o'u bywyd pob dydd?" 

Fe fydd Corgi Cymru yn cael ei gyhoeddi gan gwmni Newsquest, un o gyhoeddwyr mwyaf y DU, sydd eisoes yn gyfrifol am nifer o deitlau yng Nghymru gan gynnwys  The National, y South Wales Argus a'r Powys County Times. 

Rhwydwaith o newyddiadurwyr

Yn ôl Mr Marshall, bydd y gwasanaeth yn manteisio ar rwydwaith o 50 o newyddiadurwyr ar draws Cymru er mwyn creu cynnyrch sydd yn sbarduno mwy o bobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd. 

Mae lansiad Corgi Cymru wedi effeithio ar y nawdd oedd yn mynd i wasanaeth newyddion digidol Golwg360. 

O ganlyniad i'r nawdd i Corgi Cymru, mae nawdd Golwg360 gan y Cyngor Llyfrau wedi'i haneru gan olygu y bydd y ddau wasanaeth yn derbyn £100,000 yr un bob blwyddyn. 

Dywedodd Huw Marshall nad yw'n teimlo bod lansiad Corgi Cymru yn peryglu dyfodol unrhyw wasanaethau cyfrwng Cymraeg annibynnol. 

"Mae'r Cyngor Llyfrau wedi dyfarnu yr arian fel maen nhw wedi neud," meddai. 

"Naethon ni rhoi cais mewn ar sail y gofynion felly ni jyst yn ffocysu ar ein gwasanaeth ni." 

Mewn ymateb i'r cytundeb rhwng y Cyngor Llyfrau a Corgi Cymru, dywedodd prif weithredwr dros dro Golwg, Owain Schiavone, ym mis Mawrth eleni fod gan Golwg "gynlluniau cyffrous ynglŷn â sut i symud y gwasanaeth i gyfeiriad ychydig yn wahanol gan ymateb i’r hyn rydym wedi’i ddysgu am y gynulleidfa ers lansio Golwg360 yn 2009, yn ogystal â’r modd y mae’r byd newyddion wedi esblygu ers hynny."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.