Newyddion S4C

Llofruddiaeth Logan Mwangi: Galw am ymchwiliad i ddysgu gwersi

Llofruddiaeth Logan Mwangi: Galw am ymchwiliad i ddysgu gwersi

Newyddion S4C 21/04/2022

Mae Aelod o’r Senedd wedi galw am ymchwiliad i wasanaethau cymdeithasol un o gynghorau'r de yn sgil llofruddiaeth Logan Mwangi.

Yn ôl Tom Giffard, Aelod o'r Senedd dros Orllewin De Cymru mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr "gwestiynau i’w hateb".

Ddydd Gwener fe gafodd mam Logan Mwangi, Angharad Williamson, 30, ei phartner, John Cole, 39, a bachgen 14 oed, na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol, eu cael yn euog o lofruddio'r bachgen pum mlwydd oed ym mis Gorffennaf y llynedd.

Dywedodd Tom Giffard wrth Newyddion S4C: "Rhaid i ni gael ymchwiliad yn y cyngor i weithio mas be sydd wedi digwydd yma, a pwy o'dd yn gwybod beth a phryd? A pam fod hwn wedi digwydd?

"I bobl ym Mhen-y-bont i deimlo bod rhywbeth fel hyn ddim yn mynd i ddigwydd eto.  Dwi’n gobeithio fod e ddim, ond ma’ cwestiynau gan y cyngor i ateb."

Yn ôl Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, fe fyddan nhw’n ymateb yn llawn i’r cais am ymchwiliad maes o law.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.