Newyddion S4C

Minffordd, Penrhyndeudraeth

Gohirio achos llys dyn wedi ei gyhuddo o lofruddio ei dad

North Wales Live 21/04/2022

Mae achos llys dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei dad - oedd yn ŵr busnes yng Ngwynedd - wedi cael ei ohirio.

Roedd achos Tony Thomas, 45 oed, o Minffordd, Penrhyndeudraeth i fod i gael ei gynnal ddydd Llun, 25 Ebrill.

Mae wedi cael ei gyhuddo o lofruddio ei dad, Dafydd Thomas, 65 oed, cyn-gyfarwyddwr cwmni gwastraff amgylcheddol GEWS ar 25 Mawrth y llynedd.

Fe ymddangosodd Tony Thomas yn Llys y Goron, yr Wyddgrug ddydd Iau drwy gyswllt fideo.

Mwy am y stori yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.