Mae'r rheolau ar ymarfer corff yng Nghymru wedi newid.  Llun: Daniel Reche (drwy Pixabay)

Digwyddiadau Parkrun yn ail ddechrau ar draws Cymru

ITV Cymru 15/01/2022

Mae rhedwyr led led Cymru wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau 'Parkrun' wrth i gyfyngiadau Covid lacio ar weithgareddau awyr agored.

Roedd cannoedd o bobl wedi ymgynull ym Mhontypridd ar gyfer digwyddiad yn y dref.

Mae 'Parkrun' yn ddigwyddiad pum cilomedr i redwyr sy’n cymryd lle pob bore dydd Sadwrn mewn parciau a mannau agored ar draws y byd.

Fe wnaeth trefnwyr ‘Parkrun’ ganslo digwyddiadau yng Nghymru oherwydd cyfyngiadau Covid-19 oedd yn gwahardd mwy na 50 o bobl rhag ymgynnull tu fas.

Darllenwch y stori yn llawn yma.