Partïon Rhif  10: Boris Johnson i wynebu aelodau seneddol 

The Independent 12/01/2022

Bydd Prif Weinidog y DU Boris Johnson yn wynebu aelodau seneddol yn ei sesiwn gwestiynau wythnosol ddydd Mercher yn dilyn yr honiadau am bartïon yn Rhif 10 Downing Street.

Dyma fydd ymddangosiad cyhoeddus cyntaf Mr Johnson ers i e-bost gael ei rhyddhau gan ITV News oedd yn gwahodd 100 o staff yn Downing Street i barti yng ngardd Rhif 10 ym mis Mai 2020.

Fe gafodd yr e-bost ei anfon gan Brif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog.

Nid yw Mr Johnson wedi cadarnhau hyd yn hyn os oedd wedi mynychu’r parti. 

Darllenwch y stori yn llawn yma.