Rhybudd melyn am niwl i rannau o’r de

NS4C 11/01/2022

Mae rhybudd melyn am niwl trwchus mewn grym ar gyfer rhannau o'r de dros nos. 

Cyhoeddodd y Swyddfa Dywydd fod y rhybudd mewn grym rhwng 22:00 nos Fawrth a 12:00 dydd Mercher.

Fe allai'r niwl achosi oedi i drafnidiaeth gyhoeddus, ac mae’n bosib y gallai rhai hediadau awyrennau gael eu gohirio neu ganslo o ganlyniad. 

Ymhlith y siroedd sy’n cael eu heffeithio mae, Bro Morgannwg, Caerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Casnewydd, a Torfaen.