Galwadau i gerddwyr baratoi'n well wedi blwyddyn brysuraf tîm achub mynydd

Galwadau i gerddwyr baratoi'n well wedi blwyddyn brysuraf tîm achub mynydd

Newyddion S4C 08/01/2022

Mae tîm achub mynydd Llanberis wedi annog cerddwyr sydd yn mentro i fynyddoedd Eryri i baratoi yn well yn dilyn ei flwyddyn prysuraf erioed. 

Derbyniodd y tîm yng Ngwynedd y nifer uchaf o alwadau allan o holl dimau achub y Deyrnas Unedig llynedd. 

Fe gafodd y tîm ei alw i dros 250 o ddigwyddiadau - gyda bron i 150 o'r galwadau yma yn digwydd rhwng mis Mehefin a Medi. 

Dywedodd Barry Davies, cadeirydd tîm achub mynydd Llanberis, bod y nifer o alwadau wedi rhoi "cryn bwysau" ar y tîm o wirfoddolwyr. 

Image
Barry Davies
Dywedodd Barry Davies ei bod hi wedi bod yn flwyddyn prysur iawn i'r tîm

Mae'r tîm nawr yn galw ar ymwelwyr i baratoi yn well ar gyfer eu teithiau gan bwysleisio mae hyd yn oed cerddwyr profiadol yn medru cael trafferth gyda thywydd amrywiol yr ardal. 

"Yr apêl gynno ni ydy i bobl paratoi o flaen llaw," meddai Mr Davies. 

"Cynlluniwch eich llwybr, 'da chi'n mynd i gerdded. Cofiwch le 'da chi 'di cyrraedd a lle 'da chi eisiau gorffen.

"Cychwynnwch digon buan, a cerwch â dilladau ac offer digonol hefo chi. Er bod hi'n braf yn y dyffryn, mae'r tywydd tipyn yn wahanol ar y copa."

Llun: Tim Achub Mynydd Llanberis