CPD Dinas Bangor 'heb wneud cais' am drwydded i chwarae'n genedlaethol y tymor nesaf

NS4C 07/01/2022

Ni fydd Clwb Pêl-droed Dinas Bangor yn chwarae gemau mewn Cynghrair Genedlaethol yng Nghymru'r tymor nesaf, ar ôl i'r clwb fethu a gwneud cais ar gyfer trwydded.

Mewn datganiad brynhawn dydd Gwener, dywedodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru nad oedd y clwb wedi gwneud cais ar gyfer aelodaeth i'r ail haen, ac felly o ganlyniad ni fydd modd i'r clwb gymryd rhan mewn gemau mewn Cynghrair Genedlaethol yn ystod tymor 2022/23.

Dywedodd y datganiad: "Dau glwb o’r aelodaeth Haen 2 a Haen 3 presennol sydd heb ymgeisio – Dinas Bangor (Haen 2) a Four Crosses (Haen 3). O ganlyniad, ni fydd gan y naill glwb na’r llall drwydded i gymryd rhan mewn Cynghrair Genedlaethol ar gyfer tymor 2022/23."

Ym mis Rhagfyr y llynedd cafodd Clwb Pêl-droed Dinas Bangor ei wahardd rhag "pob gweithgaredd sy'n gysylltiedig â phêl-droed" ar ôl methu â thalu bron i £ 53,000 o gyflogau oedd yn ddyledus i chwaraewyr a staff.

Dyfarnodd panel disgyblu Cymdeithas Bêl-droed Cymru fod yn rhaid talu "pob arian sy'n weddill" cyn pen 31 diwrnod o 29 Hydref.

Methodd y clwb â chyrraedd y nod hwnnw, gan arwain at y gwaharddiad gan y Gymdeithas Bêl-droed.

Ar y pryd dywedodd llefarydd ar ran y clwb eu bod yn "gweithio'n ddiflino i allu ailddechrau gweithgareddau arferol yn fuan iawn".