Maentwrog

Dyn wedi marw mewn gwrthdrawiad ger Maentwrog yng Ngwynedd

NS4C 05/01/2022

Mae dyn wedi marw wedi i’w gar fod mewn gwrthdrawiad ger Maentwrog, Gwynedd fore dydd Mercher.

Cafodd yr heddlu eu galw i’r digwyddiad ar ffordd yr A487 y tu allan i dafarn yr Oakley Arms toc cyn 11.30.

Bu farw gyrrwr y BMW glas yn y fan a'r lle.

Nid yw enw’r dyn wedi cael ei gyhoeddi eto.

Dywedodd Sarjant Raymond Williams o Uned Plismona'r Ffyrdd: "Hoffem gynnig ein cydymdeimlad diffuant i deulu'r dyn ar yr adeg anodd yma.

"Rydym yn apelio ar unrhyw un a allai fod â gwybodaeth; neu unrhyw un a allai fod wedi bod yn teithio ar hyd yr A487 ac a allai fod â lluniau dash cam, i gysylltu â ni ar unwaith.

"Mae'r ffordd yn parhau i fod ar gau ar hyn o bryd i ganiatáu i gydweithwyr o'r Uned Ymchwilio i Wrthdrawiadau Fforensig gynnal eu hymchwiliad cychwynnol, a hoffem ddiolch i'r gymuned leol a modurwyr am eu cydweithrediad a'u dealltwriaeth.”

Dylai unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â'r heddlu drwy ffonio 101.